2095553
2096194
2096196
2096198
2097632

Isocell papirisolering til lyddæmpning

Isocell papirisolering vil ved indblæsning og komprimering i etageadskillelser og i bjælkelag skabe en markant mærkbar støjdæmpning - uden at de attraktive værdier, som oprindelige bræddegulve og loftshøjder i ældre ejendomme påvirkes og berøres.

Isocell har på akkrediteret tysk laboratorium opnået, hvad der svarer til krav i DS490 (lydklasse D) for lydisolering; testet i samlet konstruktion. Ligeledes opfylder isocell brandkrav.

Isolering af etageadskillelse:

Lydmålinger før og efter isolering foretaget af Midtconsult, Rådgivende ingeniører, viser, at kravet til luftbåren lyd i lydklasse D er opfyldt, og at der er sket så markant mærkbar forbedring af trinlyd, at den efter isolering er uden gene.

Konstruktionerne i ældre byggerier, herunder kraftige lydførende bjælkelag, medfører, at det er meget vanskeligt og ej heller praktisk rentabelt at fjerne trinlyd helt.

Derfor må støjdæmpningen anses for fyldestgørende og tilstrækkelig i ældre ejendomme. Ligeledes anses metoden for hensigtsmæssig og velegnet til bl.a. ældre byejendomme, hvor det vil kræve urealistiske store ombygninger at skulle leve op til kravene i nybyggeri.

Så samtidigt med, at boligernes oprindelige og eksisterende attraktive kvaliteter bevares, skabes der en markant mærkbar lyddæmpning med Isocell papirisolering.

"Som CBI + Partner står vi for
bæredygtigt samarbejde og
papirisolering af høj kvalitet."
DESIGN & CMS: WWW.MEDIACONNECT.DK